Hallituksen translakiesitys on riittämätön

translaki 23. helmi 2022

Kuva: Zackary Drucker, The Gender Spectrum Collection

Viime perjantaina 18.2. sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi hallituksen esityksen eduskunnalle translain uudistamiseksi. Kyseessä on hallitusohjelmakirjauksen pohjalta valmisteltu esitys, jossa ei ole käsitelty itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakia vaativaa Oikeus olla -kansalaisaloitetta. Hallituksen esitystä varten on koottu järjestöjen edustajista koostuva arviointityöryhmä, jota on kuultu valmisteluvaiheessa.

Luonnoksessa esitetään muutamia merkittäviä parannuksia nykyiseen lainsäädäntöön: juridisen sukupuolen vahvistaminen erotettaisiin lääketieteellisestä transitioprosessista, jolloin sukupuolimerkinnän korjaamiseen ei enää vaadittaisi psykiatrisia tutkimuksia saati lisääntymiskyvyttömyyden todistamista.

Hallituksen translakiesitys on kuitenkin sanalla sanoen riittämätön.

Itsemääräämisoikeutta kunnioittavan translain kriteerit eivät tässä ehdotuksessa täyty. Kaikista huonoimmalla tolalla ovat transnuorten oikeudet: sukupuolimerkinnän korjaamisen ikäraja säilyisi 18 ikävuodessa arviointiryhmän suositteleman 15 vuoden sijaan. 15 vuoden ikäraja olisi rinnastettavissa mm. rikosoikeudelliseen vastuuseen ja nimenmuutoksen ikärajaan. Pidämme käsittämättömänä, että hallitus on valmis sulkemaan pois heikoimmassa asemassa olevilta nuorilta mahdollisuuden elää, opiskella ja käydä töissä oman sukupuolensa henkkareilla. Tämän mahdollisuuden on useaan kertaan todistettu olevan elintärkeä transihmisten hyvinvoinnille, viimeisimpänä Restar et al. 2020.

Lisäksi sukupuolen juridinen vahvistaminen ei onnistuisi suoraan omalla ilmoituksella, vaan perustellulla hakemuksella, johon sisältyisi kuukauden harkinta-aika. Vaikka prosessi olisi nykyistä huomattavasti kevyempi, pidämme tätä holhoavana ratkaisuna, joka ei lähtökohtaisesti kunnioita transihmisten itsemääräämisoikeutta.

Lakiluonnoksessa esitetään myös niin sanotun transasetuksen poistamista. Transasetus on mahdollistanut sen, että jokainen lääketieteelliseen transhoitoon hakeutuva henkilö on ollut oikeutettu lähetteeseen joko HYKS:in tai TAYS:in transpoliklinikoille. Hoitoasetuksen poistuessa lakiluonnoksen mukaan hoidontarve määriteltäisiin terveydenhuoltolain sekä Palkon suosituksien kautta. Olemme tämän asetuksen poistumisen myötä huolissamme siitä, kuinka transhoitoihin hakeutuvien henkilöiden yhdenvertainen oikeus näihin hoitoihin tulee käytännössä toteutumaan.

Lakiluonnos esittää, että sovellettaessa hedelmöityshoidoista annettua lakia sekä muita henkilön sukupuoleen perustuvia sosiaali- tai terveydenhuoltoa tai lääketieteellistä säännöstä, henkilön sukupuoli määriteltäisiin “lisääntymisbiologisen sukupuolen” kautta. Kyseinen ongelmallinen sukupuolen kirjausmuoto altistaa transihmisen väärinsukupuolittamiselle sekä hedelmöityshoidossa että laajemmin terveydenhuollossa, ja siten saattaa johtaa puutteelliseen terveydenhuoltoon, esimerkiksi syöpien seulontakutsujen tai viitearvojen käytön yhteydessä. Olisi paljon toivottavampaa, että sukupuolitetut ilmaisut korvattaisiin sukupuolineutraalilla kielellä, eikä yhtä sukupuolittavaa ilmausta korvattaisi toisella.

Lakiluonnoksessa esitetään myös, että transvanhempi voi muuttaa vanhemmuusnimikkeen vasta juridisen sukupuolenkorjauksen yhteydessä tai sen jälkeen, ja kyseinen muutos koskisi vanhemman kaikkia lapsia, eikä luonnos ota huomioon mahdollisuutta etukäteisilmoituksen tekemiseen tai sukupuolineutraalin vanhempi-termin käyttöön.

Yhteisössämme on myös huomattu, että lakiluonnoksessa ei esitetä transrekisterin poistoa, toisin kuin mm. Oikeus olla -aloitteessa on vaadittu. Transrekisteri on väestötietojärjestelmään tehty erillinen merkintä sukupuolen vahvistamisesta henkilötunnuksen korjaamisen yhteydessä. Tämä rekisteri on nykymuodossaan vakava turvallisuusriski silloin, kun ihmisen transtaustan paljastavia tietoja annetaan varomattomasti eteenpäin.

Kantamme tähän kaikkeen on yksiselitteinen: translaki pitää uudistaa kertaheitolla kunnolla. Tämä translakiesitys ei kunnioita etenkään transnuorten itsemääräämisoikeutta. Sukupuolen vahvistamisen täysi-ikäisyysvaatimuksen säilyttämiselle ei ole perusteita. Esityksen yhteydessä tehty selvitys sukupuolen juridisen vahvistamisen vaikutuksista lapsiin ja nuoriin tukee vahvasti sitä, että lapsia ja nuoria tulee kuulla translainsäädännössä — miksi heitä ei siis kuulla nyt?

Avainsanat

Trans ry

Trans ry on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö. Sen toiminta on yhteisölähtöistä.

Hienoa! Tilauksesi onnistui.
Hienoa! Viimeistele saadaksesi täyden pääsyn.
Tervetuloa takaisin! Olet kirjautunut sisälle.
Valmista! Tilisi on nyt aktivoitu ja sinulla on kaikki sisältö saatavilla.