Helsinki Pride ei täytä Trans ry:n odotuksia mielenosoitukselle

kannanotto 28. kesä 2024

Helsinki Priden lähestyessä Trans ry on saanut useita yhteydenottoja ja kysymyksiä liittyen siihen, olemmeko me mukana Helsinki Prideilla. Trans ry ei ole ollut useampaan vuoteen Helsinki Priden yhteistyökumppanina, eikä meillä ole ollut kulkueessa myöskään omaa blokkia. Emme ole täysin kieltäytyneet yhteistyöstä Prideen liittyvissä tapahtumissa silloin, kun se on ollut perusteltua ja tarpeellista, mutta emme ole tapahtuman virallisten yhteistyökumppaneiden joukossa. Siihen on useita syitä.

Sukupuolivähemmistöjen asemaa ajavana aktivistijärjestönä emme hyväksy sitä, miten Helsinki Pride on kohdellut eriarvoisesti transtaustaisia ja etenkin muunsukupuolisia henkilöitä. Helsinki Priden pääyhteistyökumppaneina on ollut vuosia tahoja, jotka eivät ole teoillaan osoittaneet ajavansa sukupuolivähemmistöjen asiaa.

On eri asia mainostaa julkisilla paikoilla, että vaatteilla ei ole sukupuolta, ja kuitenkin verkkokaupassaan jakaa vaatteet sukupuolittain. Tänäkin vuonna tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimivan Zalandon pinkkipesusta uutisoitiin mediassa jo vuonna 2020, jolloin yhtiö väitti olevansa sitoutunut muutoksiin. Kuitenkin yhä neljä vuotta myöhemmin Zalandon verkkosivuilla vaatteet on jaettu naisten, miesten ja lasten vaatteisiin, mikä sotii Zalandon muutaman vuoden takaista mainontaa vastaan, eikä ota huomioon erityisesti muunsukupuolisia. Helsinki Priden yhteistyökumppanilistauksessa Zalando mainitsee ainoastaan, että heidän työntekijänsä voivat “käyttää valitsemaansa nimeä virallisesti riippumatta juridisesta nimestä”. Muut, erityisesti asiakkaiden kokemukseen liittyvät perustelut Zalandon ottamiselle mukaan yhteistyökumppaniksi puuttuvat kokonaan.

Helsinki Pride -yhteisö on saanut myös kritiikkiä aikaisempina vuosina siitä, miten järjestö ja sen pääyhteistyökumppanit eivät ota huomioon muunsukupuolisia ohjelmassaan ja järjestelyissään. Ainakin aikaisemmin Pride-tapahtumia on avattu lausahduksella “hyvät naiset ja herrat”, mikä jättää muunsukupuoliset tervetulleiden yhteisön jäsenten ulkopuolelle. Vastaavasti aiemmin pääyhteistyökumppanina olleessa kauppakeskus CityCenterissä ei ole ollut sukupuolineutraaleja vessoja. Näistä epäkohdista valittaneet ovat saaneet jäsentemme sanojen mukaan kuulla, kuinka he “pilaavat hyvät bileet” valituksellaan. Tänä vuonna pääyhteistyökumppanina on CityCenterin sijaan kauppakeskus Forum, joka ei verkkosivuillaan erikseen mainitse vessojen olevan sukupuolineutraaleja. Forumin infon mukaan heillä ei ole erikseen sukupuolineutraaleja vessoja, mutta heillä on kaksi invavessaa. Pride-yhteistyön siirtäminen CityCenteristä Forumiin ei siis ole ratkaissut muunsukupuolisia syrjivää ongelmaa.

Muiden yhteistyökumppanien toiminta ei myöskään ole transihmisten kokemusten mukaan riittävää mahdollistaakseen kumppanuus: esimerkiksi Postin OmaPosti-palvelua ei ole rakennettu toimivaan hyvin henkilötunnuksen muuttuessa, eikä Mehiläinen ole osoittanut kykyä poistaa henkilön entisiä nimiä järjestelmistään etunimenmuutoksen yhteydessä.

Helsinki Pride -yhteisö ry on asettanut yhteistyökumppaneilleen vaatimukseksi toimintansa kehittämisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt paremmin huomioon ottavaksi. Vaikka muutos joissain tapauksissa onkin hidasta, Trans ry:n mielestä kumppanuuteen vaaditaan aktiivisia tekoja pelkkien lupauksien ja sanojen sijaan. Tänä vuonna yhteistyökumppaneiksi halunneille poliittisille puolueille oli asetettu vaatimukseksi eheytyshoitojen kieltämistä vaativan lain edistäminen. Tähän vaatimukseen ovat sitoutuneet SDP Helsinki, Vihreät, Helsingin Vasemmisto, Suomen kommunistinen puolue, Keskustaopiskelijat, Keskustanuoret sekä hallituspuolueista Helsingin RKP sekä Helsingin Kokoomus ja Kokoomusnuoret.

Meistä on kyseenalaista ottaa tapahtuman yhteistyökumppaneiksi poliittisia puolueita, jotka edustavat hallitusta, jonka hallitusohjelmassa ei ole sanaakaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamisesta. Nykyisistä hallituspuolueista Kokoomuksen Helsingin osaston yhteistyökumppanuus Helsinki Prideillä torpattiin viime vuonna sen takia, että Kokoomus oli tehnyt uuden translain äänestämisestä “omantunnonkysymyksen”, eikä vaatinut kaikkia edustajiaan äänestämään lain puolesta. Tuolloin kokoomuslaisista kansanedustajista 26 äänesti lain puolesta, mutta kymmenen vastaan ja yksi oli poissa. Tänä vuonna Helsingin Kokoomuksen annetaan kuitenkin olla Helsinki Priden yhteistyökumppanina, vaikka vuoden aikana tekoja ei ole ollut. Samoin oppositiopuolue Keskustan kanssa yhteistyö lakkautettiin viime vuonna translakiäänestyksen takia.

Helsinki Pride -yhteisö julkaisi 26.6.2024 avoimen kirjeen lakivaliokunnalle. Kirjeessä järjestö toteaa, että eheytystoiminnan kieltävä lakialoite kaatui lakivaliokunnassa Kokoomuksen Mari Kaunistolan aloitteesta. Helsinki Pride -yhteisö ilmoittaa olevansa yllättynyt ja järkyttynyt, että lakialoitteen kaatoi puolue, jonka virallinen kanta eheytyshoitojen kieltämiseen on päinvastainen.

Me Trans ry:llä olemme sitä mieltä, että yhteistyön vaatimuksena pitäisi olla sanojen sijaan teot. Jos puolue tekee sukupuolivähemmistöjä koskevan lakiuudistuksen äänestämisestä “omantunnonkysymyksen”, pitäisi meidän mielestämme sen jälkeen olla tekoja, jotka osoittavat puolueen aidon halun ajaa myös sukupuolivähemmistöjen asemaa. Eheytyshoidot kieltävän lakialoitteen kaataminen osoittaa, että tätä halua ei puolueella todellisuudessa ole, sillä puolueen edustajia ei ole vaadittu noudattamaan puolueen virallista kantaa.

Sukupuolivähemmistöjen asiaa ajavana järjestönä Trans ry ei hylkää myöskään seksuaalivähemmistöjä, vaan olemme myös muiden sateenkaarevien puolella. Kunnioitamme ja kuuntelemme kaikkia sidosryhmiämme - myös aromanttisia ja aseksuaaleja, joiden kokemukset Helsinki Pride -yhteisön toiminnasta heitä kohtaan eivät ole olleet positiivisia etenkään tänä vuonna.

Katseemme kohdistuu yhteistyökuvioita pohtiessa ensi vuoden osalta ensisijaisesti Helsinkiä pienempien paikkakuntien Pride-tapahtumiin. Trans ry ei poissulje yhteistyökumppanuutta Helsinki Priden kanssa tulevina vuosina, mutta sen mahdollistamiseksi vaadimme Helsinki Prideltä selkärankaa yhteistyökumppaniensa valintaan, kaikkien sateenkaarevien tasa-arvoista kohtelua, tapahtuman palauttamista mielenosoitukseksi “hyvien bileiden” sijaan sekä läpinäkyvyyttä toimintaan myös taloudellisissa asioissa.

Lähteet:

Helsinki Pride kumppanit 2024. Luettu 27.6.2024. https://pride.fi/helsinki-pride-2024/kumppanit-2024/

"Vaatteilla ei ole sukupuolta" kampanjoi verkkokauppa Zalando ja saa syytöksiä pinkkipesusta – Helsinki Priden yhteistyökumppani on sitoutunut muutoksiin. Yle 11.9.2020. https://yle.fi/a/3-11538118

Vahva ja välittävä Suomi - Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma. Valtioneuvosto 20.6.2023. https://valtioneuvosto.fi/hallitukset/hallitusohjelma/

Eduskunta on hyväksynyt uuden translain – katso miten kansanedustajasi äänesti. Yle 1.2.2023. https://yle.fi/a/3-12688511

Helsinki Pride ei jatka yhteistyötä kokoomuksen kanssa, myös keskusta jäi ulos. Yle 22.5.2023. https://yle.fi/a/74-20032944

Avoin kirje lakivaliokunnalle. Helsinki Pride -yhteisö ry 26.6.2024. https://pride.fi/pride-media/avoin-kirje-lakivaliokunnalle/

Muokattu 28.6.2024 klo 15.27: Lisätty Suomen kommunistinen puolue osaksi Helsinki Priden yhteistyökumppaneina toimivia puolueita.

Kuvituskuva: Karollyne Videira Hubert/Unsplash

Avainsanat

Trans ry

Trans ry on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö. Sen toiminta on yhteisölähtöistä.

Hienoa! Tilauksesi onnistui.
Hienoa! Viimeistele saadaksesi täyden pääsyn.
Tervetuloa takaisin! Olet kirjautunut sisälle.
Valmista! Tilisi on nyt aktivoitu ja sinulla on kaikki sisältö saatavilla.