Yhdistyksestä

Trans ry:n tehtävänä on kantaa yhteisön ääni yhteiskunnan jokaiselle tasolle, arkielämän tilanteista aina poliittisiin päätöksentekoprosesseihin asti. Yhdistyksen tavoitteena on toimia sukupuolivähemmistöjen ja päättäjien vuorovaikutuksen mahdollistajana. Järjestö perustettiin 27.06.2020 ja sen toiminnan keskeisiä arvoja ovat tinkimättömyys, rohkeus ja asiantuntijuus. Trans ry:n taustalla on vahva transaktivismin perintö, ja sen toiminnassa aktivismi ja asiantuntijuus kulkevat käsi kädessä.

Sukupuolivähemmistöön kuuluvalla tarkoitetaan yhdistyksen toiminnassa ihmistä, joka ei ole cissukupuolinen, eikä siis identifioidu syntymässä määritellyn sukupuolen mukaan. Tämä sisältää niin trans- ja muunsukupuoliset, sukupuolettomat kuin sukupuoleltaan muilla tavoin moninaiset. Järjestö kunnioittaa jokaisen itsemäärittelyoikeutta.

Yhdistyksen toiminnan taustalla on ajatus, jonka mukaan ihmisoikeuksien toteutumiseen on vaikutettava jo ruohonjuuritasolla. Trans ry on kaikenlaisen vaikuttamisen koti ja turvallinen paikka toteuttaa sekä opetella aktivismia. Yhdistys sitoutuu kaikessa toiminnassaan fyysiseen koskemattomuuteen.

Trans ry toteuttaa toiminnassaan intersektionaalisen feminismin periaatteita. Järjestön toimintaan kuuluu näin ollen periaate, että erilaiset lähtökohdat ja etuoikeudet tulee ottaa huomioon kaikessa aktivismissa, sillä ne luovat yhteiskunnallisia merkityksiä ja rakenteita, joita ei voi sivuuttaa. Trans ry on antirasistinen järjestö.

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen toiminnan perusteena ovat sen säännöt, jotka löydät täältä:

Yhdistyksen toiminnan sujumisesta ja johtamisesta vastaa sen hallitus, jonka jäsenistä muodostuva syyskokous valitsee. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Hallituksen yhteystiedot löytyy Hallinto-sivulta.

Yhdistyksessä on olemassa kaksi jäsenmuotoa: varsinainen jäsenyys sekä kannatusjäsenyys. Varsinainen jäsenyys on varattu vain sukupuolivähemmistöön kuuluville, kun taas kannatusjäsenyys on avoin kaikille. Ainoastaan varsinaiset jäsenet ovat äänivaltaisia yhdistyksen kokouksissa. Lisätietoa jäsenyydestä löydät täältä.

Hienoa! Tilauksesi onnistui.
Hienoa! Viimeistele saadaksesi täyden pääsyn.
Tervetuloa takaisin! Olet kirjautunut sisälle.
Valmista! Tilisi on nyt aktivoitu ja sinulla on kaikki sisältö saatavilla.