Translaki NYT! -mielenosoitus

translaki 14. syys 2022

(Kuvitus © Viima Äikäs)


Translaki NYT! -mielenosoitus
Tiistaina 27.9. klo 16.00-18.00
Helsingissä, Eduskuntatalolla

Liittykää mukaamme vaatimaan translakiuudistuksen loppuun saattamista!

Translain uudistuksessa on kyse itsemäärittelyoikeudesta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Käytännössä kyse on siitä, millä ehdoin ihmisen on mahdollista korjata hänelle syntymässä määritettyä, juridista sukupuolimerkintäänsä. Suomen voimassa oleva translaki on peräisin vuodelta 2003. Nykyisellään laki rikkoo räikeästi transsukupuolisten ihmisten ihmisoikeuksia, sillä ehtoina juridisen sukupuolen korjaamiseksi omaa sukupuolta vastaavaksi on muun muassa lääketieteellisen diagnoosiprosessin läpi käyminen sekä todistus lisääntymiskyvyttömyydestä.

Lain uudistuksesta jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi on puhuttu kauan. Kipeästi kaivattu uudistusprosessi alkoi viimein vuonna 2021, kun Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä aloitti toimintansa uuden lakiesityksen laatimiseksi. Tämän jälkeen lakiuudistus on kohdannut toistuvasti viivästyksiä, ja esitys uudeksi translaiksi on edelleen vailla eduskunnan käsittelyä. Uuden translain odottaminen on ollut jatkuvien viivytyksien keskellä tuskastuttavaa, ja nyt alamme olla toden teolla huolissamme siitä, ehtiikö lakiuudistus eduskunnan pöydälle enää lainkaan tällä vaalikaudella. Aikaa lain käsittelylle ja viimeistelylle on enää todella vähän.

Järjestämme yhdessä lukuisten eri ihmisoikeus-, tasa-arvo- ja asiantuntijajärjestöjen kanssa mielenosoituksen, sillä vaadimme, ettei translain uudistusta jätetä enää muiden käsiteltävien asioiden jalkoihin. Kutsumme kaikki mukaamme Eduskuntatalolle välittämään eduskunnalle seuraavan viestin:

Translain uudistus ei voi odottaa enää hetkeäkään, vaan se on saatettava loppuun välittömästi. Ei kohta, ei myöhemmin, ei joskus. Korjatkaa translaki NYT.

Saapuminen, saavutettavuus ja turvallisuus:
Eduskuntatalo sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa, Mannerheimintien varrella, lyhyen matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta ja Kampin bussiterminaalista. Eduskuntatalon edustalla on tasainen jalkakäytäväalue ja sen lisäksi mukulakivikatua ja nurmialuetta. Paikalle pääsee jalkakäytäviä pitkin lähimmiltä julkisen liikenteen pysäkeiltä, joita ovat esimerkiksi Kansallismuseon, Luonnontieteellisen museon ja Lasipalatsin pysäkit. Saattoliikenne pääsee Eduskuntatalolle Pohjoiselta Rautatienkadulta suoraan Eduskuntatalon eteen.

Lähimmät maksuttomat sekä esteettömät wc-tilat löytyvät Kampin ostoskeskuksesta sekä Keskustakirjasto Oodista, joka on Kansalaistorin laidalla. (alla samaa kuin aiemmassa versiossa:)

Mielenosoituksessa hyödynnetään äänentoistolaitteita, ja sen aikana pidetyt puheenvuorot kuuluvat kaiuttimista.

Mielenosoituksesta on tehty ilmoitus poliisille, joka huolehtii tapahtumatilan turvallisuudesta. Kerromme myöhemmin muista mahdollisista turvallisuusjärjestelyistä. Saavuthan paikalle vain, jos sinulla ei ole hengitystieoireita!


Translagen NU! -demonstrationen
Tisdag 27 september kl 16.00–18.00
Helsingfors, Riksdagshuset

Kom med oss och kräv att reformen av translagen ska slutföras!

Reformen av translagen handlar om rätten att definiera sig själv och om respekten för mänskliga rättigheter. I praktiken är det frågan om villkoren för att en person ska kunna korrigera den juridiska könstillhörighet hen tilldelats vid födseln. Finlands gällande translag härstammar från år 2003. I sin nuvarande form innebär lagen en flagrant kränkning av transpersoners mänskliga rättigheter, eftersom villkoren för att en person ska få korrigera sitt juridiska kön så att det motsvarar det egna könet, bland annat omfattar att hen genomgår en medicinsk diagnostiseringsprocess samt kan intyga att hen saknar fortplantningsförmåga.

Det har länge talats om att reformera lagen på ett sätt som respekterar varje människas rätt att definiera sig själv. Den efterlängtade reformprocessen inleddes till sist 2021, då en arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet inledde arbetet för att bereda ett nytt lagförslag. Efter detta har reformen upprepade gånger försenats och förslaget till en ny translag har fortfarande inte kommit till behandling i riksdagen. Att vänta på en ny translag har med alla dröjsmål varit frustrerande och nu börjar vi vara verkligt oroade över ifall lagreformen överhuvudtaget hinner behandlas av riksdagen under den här mandatperioden. Tiden som finns kvar att behandla och färdigställa lagen är synnerligen knapp.

Tillsammans med ett flertal människorätts-, jämställdhets- och expertorganisationer ordnar vi en demonstration, eftersom vi kräver att reformen av translagen inte längre hindras av övriga ärenden som ska behandlas. Vi inbjuder därför alla att följa med oss till Medborgartorget för att framföra följande budskap till riksdagen:

Reformen av translagen kan inte vänta längre, den måste slutföras omedelbart. Inte snart, inte senare, inte någon gång kanske. Korrigera translagen NU.

Ankomst, tillgänglighet och säkerhet:

Riksdagshuset ligger i centrum av Helsingfors på kort avstånd från Helsingfors centraljärnvägsstation och Kampens bussterminal. Trottoaren framför byggnaden är plan och tillgänglig. Det finns också en kullerstensgata och en gräsmatta. Läget är lätt att ta sig till längs trottoarerna från de närmaste kollektivtrafikhållplatserna vid Naturhistoriska museet, Nationalmuseum och Glaspalatset. Biltransport till Riksdagshuset sker via Norra Järnvägsgatan.

De närmsta kostnadsfria tillgängliga toaletterna finns i Kampens köpcentrum och Centrumbiblioteket Ode som ligger intill Medborgartorget. På demonstrationen används ljudåtergivningsutrustning och anföranden som hålls hörs via högtalare.

Polisen, som har meddelats om demonstrationen, ansvarar för säkerheten på evenemangsplatsen. Vi informerar senare om övriga eventuella säkerhetsarrangemang. Undvik att delta på plats om du har respiratoriska symtom.


Translaki NYT! -mielâčááitus
Majepaargâ 27.9. tijme 16.00-18.00
Helsigist, Kansalaistorist

Puáttiđ fáárun vaattâđ translaavâ uđâsmittem!

Translaavâ uđasmitmist lii koččâmuš jiešmiäruštâllâmrievtist já oolmošvuoigâdvuođâi kunnijâtmist. Keevâtlávt koččâmâš lii tast, moin iävtuigijn olmooš puáhtá tivvoođ tom riehtiopâlii suhâpeelimerkkim, mii sunjin lii šoddâm ohtâvuođâst miäruštâllum. Suomâ tááláš translaahâ lii orroom vyeimist ive 2003 rääjist. Tááláš laahâ rikko čuuvtij transsuhâpiälálij ulmui olmoošvuoigâdvuođâi vuástá, tastko tot váátá, ete jis haalijd tivvoođ jieijâs riehtiopâlii suhâpeeli tagarin ko tot olmânáál lii, kalga el. čođâttiđ talhâstieđâlii diagnoosproosees já tuođâstiđ, ete lii lasanemnavcâttem.

Jo kuhháá lii lamaš saahâ laavâ uđâsmitmist tagarin, ete tot kunnijâttáččij jyehi ulmuu jiešmiäruštâllâmrievti. Uđâsmittemproosees aalgij viijmâg ive 2021, ko Sosiaal- ja tiervâsvuotâministeriija pargojuávkku toimâškuođij uđđâ lahâiävtuttâs rähtim várás. Ton maŋa lahâuđâsmittem lii maŋanâm jo maŋgii, já iävtuttâs uđđâ laahân vuárdá ain ovdâskode kieđâvuššâm. Lii lamaš toskástuttee vyerdiđ uđđâ translaavâ, já tääl mij lep jo tuođâi huolâstum tast, ete kiergân-uv lahâuđâsmittem ovdâskode peevdi oolâ innig taan valjâpaje ääigi. Ij lah innig ennuvgin äigi laavâ kieđâvuššâm já sesâlistem várás.

Mij ornip mielâčááitus oovtâst jieškote-uvlágán olmoošvuoigâdvuotâ-, täsiärvu- já äššetobdeeservijgijn já mij vaattâp, ete translaavâ uđâsmittem ij uážu innig pääcciđ eres aašij vuálá. Mij povdip puohâid mii fáárun Kansalaistorii vuolgâttiđ ovdâskodán čuávuváá viestâ:

Translaavâ uđâsmittem ij pyevti innig vyerdiđ, pic tom kalga finniđ valmašin tállán. Ij forgâ, ij maŋeláá, ij motomin. Tivvođ translaavâ TÄÄL.

Pääihi oolâ peessâm, juksâmvuotâ já torvolâšvuotâ:

Kansalaistori lii Helsig kuávdáást uánihis määđhi keččin Helsig uáiviryevdirađesajattuvvâst. Torikuávlu lii jolgâd já iästuttes, já toho lii älkkee jotteeđ almolii jotoluvváin om. uáiviryevdirađesajattuv, Elielinaukio já Lasipalatsi orostuvâin. Läiđimjotolâh torin lii Eero Erkko kiäinu peht.
Aldemus nuuvtá já iästuttes hiivsigah láá Kuávdáškirjerááju Oodist, mii lii Kansalaistori paaldâst. Jienânanodeijeepiergâseh láá aanoost mielâčááitusist, já sahâvuáruh kullojeh skajânijn.

Mielâčááitusist lii rahtum almottâs poolisân, mii huolât tábáhtussaje torvolâšvuođâst. Mij muštâlep meiddei eres máhđulii torvolâšvuotâorniistâlmijn. Amahan te puáđáh pääihi oolâ tuše talle, jis tust iä lah vuoiŋâmtavdâmeerhah!


Translaw NOW! -demonstration
On Tuesday 27.9. at 16.00-18.00
Parliament House, Helsinki (Eduskuntatalo)

Join us to demand for the completion of the trans law reform!

The trans law reform concerns the right to self-identify and honoring human rights. In practice it’s a matter of what are the requirements for a person to change the legal gender marking assigned to them at birth. The current trans law in Finland is from 2003. In its current form it blatantly violates the human rights of transgender people because the conditions for changing the legal gender marking require going through a medical diagnostic process and aquiring a certificate of sterility, among other things.

Modernizing the law so that it respects everyone’s human rights has long been discussed. The much needed reform finally started in 2021 when a working group at the Ministry of Social Affairs and Health started its mandate for proposing a bill to replace the current trans law. After that, the bill has constantly been delayed, and has yet to be introduced to the parliament. The constant waiting for the new trans law has been frustrating because of all the delays, and now we are worried that the bill will not even have time to be discussed in parliament during this electoral term. There is very little time left for handling and polishing the future law.

We are organizing a demonstration with countless human rights-, equality- and professional associations. We demand a high priority for the consideration of the new trans law. We urge everybody to come with us to the Parliament House to deliver the following message to the parliament:

The trans law reform cannot wait any longer, it must be completed immediately. Not soon, not some day, not later. Fix the trans law NOW.

How to arrive, accessibility and safety

The Parliament House (Eduskuntatalo) is located in central Helsinki a short distance from the main railway station and Kamppi bus terminal. There is a flat and accessible sidewalk area in front of the building as well as a cobblestone street and a lawn. The location is easy to reach from the nearest public transport stops, for example the stops at the National Museum of Finland (Kansallismuseo), Natural history museum and Lasipalatsi. Cars can get to the front of the building for drop-off from Pohjoinen Rautatienkatu.

The nearest free and accessible toilets are in Kamppi shopping center and in the Central Library Oodi, which is on the edge of the Citizen’s Square.

The speeches will be played on loudspeakers during the demonstration.

We have informed the police about the demonstration and they will maintain security. We will provide updates on security arrangements later. Please, only come if you are not experiencing any respiratory symptoms!

Avainsanat

Trans ry

Trans ry on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö. Sen toiminta on yhteisölähtöistä.

Hienoa! Tilauksesi onnistui.
Hienoa! Viimeistele saadaksesi täyden pääsyn.
Tervetuloa takaisin! Olet kirjautunut sisälle.
Valmista! Tilisi on nyt aktivoitu ja sinulla on kaikki sisältö saatavilla.