Tuemme Oikeus olla -kansalaisaloitetta

© Viima Äikäs / Surkea 

Tälle sivulle on listattu Oikeus olla -kansalaisaloitetta tukevia tahoja. Jos järjestösi, ryhmäsi tai muu edustamasi taho haluaa ilmaista tukensa kansalaisaloitteelle voi sen tehdä alla olevasta linkistä.

"Yhteiskunnan tulee muuttua translapsille ja -nuorille paremmaksi paikaksi elää" - Translasten ja -nuorten perheet ry
Utgivarföreningen för tidskriften Astra
<3 - Nyyti ry
Miehet - Män - Men ry
Tämä ihmisoikeusongelma on aika korjata! - Suomen Lukiolaisten Liitto
SONKille on tärkeää, että translain uudistus ei jää puoliväliin ja myös alaikäisten oikeudet taataan. Vetoamme erityisesti SDP:n johtoon ja kansanedustajiin asian edistämiseksi eduskunnassa ja hallituksessa - Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry
Amnesty International Suomen osasto
Qaareva ry osoittaa tukensa Oikeus olla -kansalaisaloitteelle, joka vaatii täysimääräistä translain uudistusta. Translain tulee perustua itsemääräämisoikeuteen, kunnioittaa lasten oikeuksia sekä Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia. Kaikkien transihmisten oikeudet on turvattava! - Qaareva ry
Transihmisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja Queerstavi Pride ry on mukana taistelussa näiden oikeuksien toteutumiseksi niin pitkään kuin tarvetta on - Queerstavi Pride ry
Tätä aloitetta tarvitaan nyt. Tiedossa on, että osa hallituksesta ei kannata nuoria huomioivaa lainsäädäntöä, vaikka monessa EU maassa näin tehdään. Omalta osaltamme kehotamme kaikkia allekirjoittamaan aloitteen - Transfeminiinit ry
Me olemmo kaikkien karjalazien nuorien yhtistys da sendäh tahtomme parandua sežo transnuorien hyvinvoindua da stuatussua Suomes. Me olemme kaikkien karjalaisten nuorten yhdistys ja siten tahdomme parantaa myös transnuorten hyvinvointia ja asemaa Suomessa - Karjalazet Nuoret Suomes - Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Regnbågsankans kärnuppgift är att bevaka hbtiq+-personers rättigheter, det betyder att vi också är på transungas sida - Regnbågsankan
Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry
Lahden SETA ry
Satakunnan Seta ry
Trasek ry
Alakulttuurikeskus Loukko
Ruskeat Tytöt ry
Oikeus Olla -kansalaiskampanja tekee tärkeää työtä transihmisten oikeuksien puolesta. Translaki vaatii Suomessa pikaista uudistamista, vallitsevien ihmisoikeusrikkomusten korjaamista sekä myös lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden tunnustamista osana uudistusta. Vasemmistonuoret tukee aloitetta mielellään ja olemme aina apuna pyydettäessä. Menestystä ja solidaarisuutta sinne! - Vasemmistonuoret
Tarvitsemme translain, joka vahvistaa myös translasten ja -nuorten oikeuksia! - Seta
Pinskuille on tärkeää olla mukana edistämässä yhdenvertaisuuden ja lapsen oikeuksien toteutumista. Itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille ja myös jokaisella lapsella on oikeus omaan identiteettiin - Pinskut
Itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain aika on nyt! - Ihmisoikeusliitto
Oikeudenmukaisemman ja ihmisoikeuslähtöisen translain uudistuksen puolesta! - Hivpoint
Jyväskylän Seta ry
Students of Colour opiskelijajärjestö tukee kansalaisaloitetta translain uudistusta. Ihanaa, että päivässä on yli 35 000 allekirjoittanut uudeistuksen puolesta. Toivotamme menestystä ja jaksamista - Students of Colour
Keskustanuoret on ihmisoikeuksien puolella. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä - Keskustanuoret
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
Yhdenvertaisuus ja oikeus päättää omasta elämästään ovat Protun keskeisiä arvoja, ja pidämme translain uudistusta tärkeänä ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksenä! - Prometheus-leirin tuki ry
Suomeen tarvitaan uusi, olkeudenmukainen translaki, joka ottaa kaikki transihmiset yhdenvertaisesti huomioon – myös lapset ja nuoret - Suomen sarjakuvaseura ry
Lelukauppa Leikisti - lasten ja perheiden puolesta - Lelukauppa Leikisti
Kalliolan Setlementti ry
Kokoomusopiskelijat näkevät nykyisen trainslain olevan ihmisoikeuksien vastainen. Olemme jo pitkään vaatineet translain uudistusta ja näemme tämän aloitteen erinomaisena askeleena kohti yhdenvertaisempaa Suomea - Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
Veeran Verstas ry
Särö
Helsingin Vihreät Nuoret
Sateenkaariperheet ry
Naisasialiitto Unioni
Sateenkaarihistorian ystävät ry / Queerhistoriens vänner rf
Kansallinen sateenkaariryhmä - Kasary ry
Lappeenranta Pride ry tukee täysillä @OikeusOlla kansalaisaloitetta! - Lappeenranta Pride ry
Oikeus olla edustaa juuri sellaista yhteiskunnallista liikehdintää jonka tukemiseksi ja jota edistämään Perkeleen Temppeli on perustettu. On kunnia olla äänekkäästi tukemassa inhimillistä ja ihmisarvoista kohtelua - aivan kaikille - Perkeleen Temppeli
Itsemääräämisoikeutta kunnioittavan, yksityisyyden suojaa vahvistavan ja myös transnuoret huomioivan translain aika on nyt! - Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Tradenomiopiskelijat
Pinkkipartio ry
Vasemmisto-opiskelijat
Oikeus olla oma itsensä - ylpeästi! - Helsinki Pride -yhteisö
Lasten ja nuorten säätiö
Volt Suomi tukee Oikeus Olla-kansalaisaloitetta. Juridisen sukupuolen korjaamisen tulisi toteutua ilmoitusmenettelyllä Euroopan ihmisoikeussopimusta kunnioittaen. Tehdään Suomesta mallimaa maailmalle jokaisen oikeuksissa olla oma itsensä - Volt Suomi
RKP-Nuoret
Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja kohdatuksi omana itsenään. Haluamme tukea aloitetta ja olla mukana luomassa moniäänistä maailmaa, jossa jokainen voi toteutua täydesti - Loisto setlementti ry
Oranssi ry
Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Joensuun Popmuusikot ry
Sekasin-chat
Transsukupuolisia koskevan lainsäädännön on jo korkea aika muuttua ihmisoikeuksia kunnioittavammaksi - Tampereen Vasemmistonuoret
Mielenterveysaktivismiryhmä Koala
Osuuskunta Turun Kirjakahvila
Mustan Kanin Kolo
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
Haluamme teatterina osoittaa tukemme Oikeus olla aloitteelle.Suomeen tarvitaan oikeudenmukaisempi translaki - Teatteri Toivo
Itsemääräämisoikeus on ihmisoikeuksien ja demokratian ytimessä. Siksi aivan jokaiselle tulee taata oikeus olla - Hämeen Vasemmistonuoret
Kiitos isosta duunista<3 - Ylioppilasteatteri
Keskustaopiskelijat
HYYn Vihreät tukee ehdottomasti Oikeus Olla -aloitetta. Upeaa, että aloite sai tarvittavan määrän nimiä näin nopeasti! Kiitos kaikille aloitteen tekijöille ja allekirjoittaneille! Transoikeudet ovat ihmisoikeuksia - HYYn Vihreät
Translaki tulee uudistaa siten, että se ei jätä ulkopuolelle translapsia ja -nuoria. Itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle! - Sapfograf Oy
F*NO tukee oikeudenmukaisempaa yhdenvertaisempaa, itsemäärämisoikeutta sekä ihmisoikeuksia kunnioittavaa translakia aivan kaikille! - F*NO Feministiset nuoret ja opiskelijat ry
Helsingin Vasemmistoliitto
Mielenterveysyhdistys Etappi ry
BuraQ on Suomen ensimmäinen LHBTQIA+ -muslimeille tai muslimitaustaisille suunnattu etujärjestö - BuraQ ry
Turkulainen sateenkaariopiskelijoiden yhdistys Spektri ry vaatii transsukupuolisia ihmisiä koskevan lainsäädännön uudistamista OikeusOlla—kampanjan mukaisesti. Transsukupuolisia koskevan lainsäädännön tulisi huomioida myös lapset ja nuoret. Tämä on selkeä yhdenvertaisuus-, itsemääräämis- sekä ihmisoikeuskysymys. Yhdistyksemme seisoo täysin aloitteen takana ja jatkaa tukemista kohti aidosti oikeudenmukaista lainsäädäntöä - Spektri ry
Cult Cunth tahtoo olla liittolainen kaikille transihmisille ja erityisesti transnuorille. Siksi tahdomme antaa järjestönä tuen Oikeus olla -kansalaisaloitteelle - Cult Cunth
Kiitos kaikesta työstänne - thank you for all your work! - Feminist Culture House
Pohjois-Savon Seta ry
Kainuun Seta ry on täysillä Oikeus olla -kansalaisaloitteen puolella! Ihan jokaisella on oikeus olla <3 - Kainuun Seta ry
Sexpo-säätiö
Hallituksen tulee hyväksyttää aloite välittömästi eduskunnassa! Olemme velvoitettuja tukemaan aloitetta muillakin tavoin taantumusta, opportunismia, ja pelkuruutta vastaan, löytyi se sitten puolueista tai liittojen johdosta. Tätä aloitetta ei torjuta tai vesitetä ilman taistelua! - Proletaarit
Tunnetaitoja kaikille ry
On upeaa, että kansalaisaloitetta tukemalla voimme olla antamassa vauhtia ja suuntaa ihmisoikeuksia kunnioittavan transalain saamiseksi Suomeen - Dreamwear Club DwC ry
Pro-tukipiste tukee jokaisen perusoikeutta olla olemassa - itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Kiitos hyvästä aloitteesta ja rohkeasta aktivismista! - Pro-tukipiste ry
Another Castle ry
STTK-Opiskelijat
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO
Piraattipuolue tukee yhdenvertaisuuden, itsemääräämisoikeuden ja yksityisyydensuojan asialla olevaa Oikeus olla -kansalaisaloitetta! - Piraattipuolue
Translaki on uudistettava ihmisoikeusperustaisesti niin, että jokaisen transihmisen oikeus itsemäärittelyyn toteutuu. - Feministinen puolue Helsinki
Kannatamme Oikeus Olla -kansalaisaloitetta. Kiitos kovasta työstänne! <3 - Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton LGBTIQA+ -ryhmä
Demla Ry tukee aloitetta itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain voimaansaattamiseksi, jotta Suomi kunnioittaisi sitovia kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n Lasten oikeuksien sopimusta ja Euroopan ihmisoikeussopimusta. - Oikeuspoliittinen yhdistys Demla Ry
Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry
Väestöliitto ry
Onnea melkein 60 000 kannatusilmoituksesta tärkeälle aloitteelle! <3 - Helsingin yliopiston sukupuolentutkijat ry (Vastakarva)
Mielenterveyspooli
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Pitkä matka kohti yhdenvertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa Suomea on aloitettu. Kuljemme 60.000 muun tahon ohella matkalla mukana - Suomen YK-nuoret - Finlands FN Ungdom - UN Youth of Finland ry
Kulttuuri- ja taidetoimija Kansankioski Romu & Random ry tukee Oikeus olla- aloitetta ja translasten sekä -nuorten oikeuksia täysin sydämin. Oikeudenmukainen translaki nyt! - Kansankioski Romu & Random ry
Espoon Vasemmisto
Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry
Tampereen seudun vihreät nuoret - Virnu ry
Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Jyväskylän YK-yhdistys haluaa olla mukana tukemassa lasten ja nuorten oikeuksien sekä itsemääräämisoikeuden toteutumista Suomessa. Suomen uuden translain tulee olla linjassa YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa. Kiitos teille tärkeästä työstänne! - Jyväskylän YK-yhdistys ry
FinMUN
Tehyn opiskelijayhdistys ry
Genusvetenskapliga ämnesföreningen Judith vid Åbo Akademi
Studio Hellän tatuointitaiteilijat tukevat Trans ry:n tärkeää työtä ja Oikeus olla -kansalaisaloitetta. Tarvitsemme uuden translain. Itsemääräämisoikeus nyt! - Studio Hellä
Tehy ry
Intersukupuolisten ihmisoikeudet - ISIO ry
Suomen Gynekologiyhdistys on ihmisoikeuksien puolella - Suomen Gynekologiyhdistys
Imetyksen tuki ry
Eläinoikeuspuolue
Elävän kuvan keskus ELKE ry
Oulu Pride ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Studio Kupu
Etelä-Savo Pride ry
Rauhankasvatusinstituutti ry
Helsingin YK-nuoret ry
Suomen Queer-tutkimuksen Seura
SOOL kannattaa feministisiä arvoja ja edistää jokaisen oikeutta tulla kohdatuksi ja kohdelluksi yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, seksuaalisuudesta, terveydellisestä tilasta, sosioekonomisesta tai etnisestä taustasta taikka muusta henkilöstä riippumattomasta syystä - Suomen opettajaksi opiskelevien liitto
Helsingin Vihreät Naiset
Tärkeän asian puolesta! - HURMA / Väestöliiton nuorisotyöryhmän ylläpitämä verkkomedia nuorten seksuaalioikeuksista
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry
W A U H A U S ry
Pohjois-Suomen Demarinuoret
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Sukupuolen, sukupuolettomuuden tai sukupuolen ilmaisun ei tulisi olla valtion kontrolloima - Feministinen puolue
Meri-Lapin Seta ry
Natsivapaa Turku, ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisemman translain puolesta! Turku ilman natseja liittyy Oikeus olla -kansalaisaloitteen kannattajien sankkaan joukkoon - Turku ilman natseja
Vantaan Vihreät ry
Suomen Psykologiliitto
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat YTY ry
Suurkiitos Trans ry:lle. Translaista on puhuttu pitkään, nyt on tekojen aika - Pirkanmaan SETA - Sinuiksi ry
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET Ry

Aloitetta tukemassa myös:

Fem-R

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry

Keravan Vasemmistoliitto ry

Helsingin Vihreät ry - Helsingin Vihreille yhdenvertaisuus on tärkeä arvo. Lähdemme ylpeänä kannattamaan Oikeus olla -aloitetta.

Alakulttuuriviestinnän edistämisyhdistys Normaalipif ry

Pohjois-Karjalan Seta ry

Rovaniemen Seta ry

QUERQ ry - Suomesta turvallisempi tila!

Hienoa! Tilauksesi onnistui.
Hienoa! Viimeistele saadaksesi täyden pääsyn.
Tervetuloa takaisin! Olet kirjautunut sisälle.
Valmista! Tilisi on nyt aktivoitu ja sinulla on kaikki sisältö saatavilla.