Trans ry:n kannanotto peruspalveluministeri Krista Kiurun julkisuuteen tulleisiin kommentteihin

kannanotot 8. heinä 2020

Eilen 7.7. julkisuuteen tuli tieto peruspalveluministeri Krista Kiurun sähköpostitse yksityishenkilölle antamista kommenteista koskien Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKOn sukupuolidysforian hoitoa käsitteleviä hoitosuosituksia. Trans ry katsoo ministerin kommenttien olevan tutkimustiedon vastaisia sekä jättävän huomiotta transyhteisön perustellun huolen hoitoonpääsyn vaikeuttamisesta.

Ministeri Kiurun vastauksen ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että nyt valmistuneet ohjeet ovat ensimmäiset laatuaan Suomessa eikä vastaavia ole ollut missään mittakaavassa olemassa. Tältä osin ministerin kommentit pitävät täysin paikkansa ja Trans ry kannattaakin keskitettyjen ohjeistusten laatimista. Ministerin vastauksessa kuitenkin todetaan, että suosituksien perustana on ollut ”eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö”, josta olemme Trans ry:ssä vahvasti eri mieltä. PALKOn suositukset ovat monilta osin uuden ICD-11 sairausluokituksen, kansainvälisen transterveydenhoidon asiantuntijajärjestö WPATHin hoitosuositusten, hormonihoidon johtavan järjestön Endocrine Societyn hoitosuositusten sekä APAn ylläpitämän DSM-V diagnostisen manuaalin vastaisia.

Kuten ministeri vastauksessaan kertoo, PALKO katsoo ensisijaisen tukimuodon olevan psykososiaalinen tuki ja vaatii, että mahdollinen psykiatrinen sekä psykososiaalinen hoito tulee olla järjestetty ennen lähetteen laatimista keskitettyyn tutkimusyksikköön, joita tällä hetkellä ovat Tampereen TRANS-poliklinikka sekä Helsingin Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka. Toisin kuin ministeri myöhemmin vastauksessaan väittää, tämä on ehto, joka mahdollistaa perusterveydenhuollolle lähetteen eväämisen ja siten luo uuden portaan, joka sukupuolidysforiasta kärsivän on ylitettävä ennen tutkimusprosessiin pääsyä. Tämä osaltaan hidastaa hoitoonpääsyä ja pitkittää jo entisestään sietämättömän pitkää odotusaikaa hoitoon hakeutumisen ja hoidon saamisen välillä.

– Kansainvälinen transterveydenhoidon ammattilaisten järjestö WPATH suosittelee, että sukupuolidysforian takia hoitoon hakeutuvan on päästävä mahdollisimman nopeasti sukupuolidysforiaan perehtyneiden ammattilaisten tarjoaman palvelun piiriin. PALKOn esittämässä mallissa tämä ei toteudu, sillä perusterveydenhoidossa ei ole mahdollista ylläpitää keskitetyn palvelun kaltaista erityisosaamista, toteaa Trans ry:n puheenjohtaja Panda Eriksson.

– Hoidon laadun vaihtelun lisäksi hajautetussa mallissa riskinä on voimakas alueellinen eriarvoisuus, sillä pienemmillä paikkakunnilla ei ole resursseja ylläpitää edes sitä osaamistasoa mitä suurempien kaupunkien perusterveydenhoidossa kyetään, Eriksson muistuttaa.

Ministeri Kiurun vastauksessa painotetaan, että PALKOn ohjeistukset tarkoittavat sitä, että sukupuoliristiriidasta kärsivän henkilön tutkimusprosessi voidaan käynnistää. Tästä huolimatta tutkimusprosesseja on jo käynnistetty tuhansittain ennen PALKOn ohjeistuksen olemassaoloa, eivätkä suositukset siten ole ehto tutkimusprosessien toteuttamiselle. Vastauksessa myös sivutaan translain uudistusta, mutta mainitaan, että hoitoprosessit ovat irrallisia nyt valmisteilla olevasta lainsäädännöstä. Ministeri Kiurun vastauksen mukaan suositus ”ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä lakiuudistussuunnitelmista tällä hetkellä tiedetään.”

– Vaikka suositus ei suoranaisesti ole ristiriidassa translain uudistuksen kanssa, on se ristiriidassa sekä nykyisen transasetuksen (1053/2002) että hallitusohjelman hengen kanssa, kertoo Trans ry:n varapuheenjohtaja Julia Peltonen. 

– Lisäksi suositus ei ota huomioon sitä, että eduskunnan oikeusasiamies on jo useaan kertaan todennut nykyisen diagnostisen prosessin keston ylittävän huomattavasti sallitun ajan ja siten rikkovan hoitoon hakeutuvien perustuslaillisia oikeuksia hyvään ja riittävään terveydenhoitoon. Luomalla jälleen uuden askelman, jonka yli transihmisten on kammettava, PALKOn suositukset pidentävät tätä prosessia ja siten johtavat entistä törkeämpiin transihmisten perustuslaillisten oikeuksien loukkauksiin, Peltonen jatkaa.

Trans ry toivoo, että ministeri Kiuru perehtyy tarkemmin kansainvälisiin suosituksiin sekä ottaa huomioon transihmisten huolen ja perustellun kritiikin, jota PALKOn suosituksiin ovat kohdistaneet yksittäiset transihmiset ja -aktivistit, transjärjestöt sekä muut ihmisoikeusjärjestöt. Vaadimme, että suosituksia tarkastellaan uudelleen uusimman tiedon perusteella ja että transihmisten itsemääräämisoikeus otetaan hoitojärjestelmän kehittämisen lähtökohdaksi.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt https://support.transry.fi 

Kuvituskuva: The Gender Spectrum Collection, Vice

Avainsanat

Trans ry

Trans ry on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö. Sen toiminta on yhteisölähtöistä.

Hienoa! Tilauksesi onnistui.
Hienoa! Viimeistele saadaksesi täyden pääsyn.
Tervetuloa takaisin! Olet kirjautunut sisälle.
Valmista! Tilisi on nyt aktivoitu ja sinulla on kaikki sisältö saatavilla.