Translaki ei etene suunnitellusti, mutta etenee

translaki 3. tammi 2023

(Kuva: Tinksu Haapalainen)

Sen sijaan, että olisimme voineet aloittaa vuoden juhlimalla voimaan astuvaa uutta translakia, lain käsittely eduskunnassa on yhä kesken.

Kun hallituksen esitys uudesta translaista tuotiin eduskunnalle syyskuussa 2022, tavoitteena oli, että laki käsiteltäisiin ja hyväksyttäisiin syksyn aikana. Uuden translain oli tarkoitus astua voimaan 1.1.2023, mutta näin ei tapahtunut.
Loppuvuodesta lakiuudistuksen toteutumisaikataulu oli epäselvää, ja tämä on herättänyt paljon huolta ja epävarmuutta transihmisten ja heidän liittolaistensa keskuudessa. Marras-joulukuun aikana alkoi käydä selväksi, ettei lain säätämiseen vaadittaviin eduskuntakäsittelyihin tule olemaan tarpeeksi aikaa ennen eduskunnan joulutaukoa.

Pyrimme tiivistämään tähän tekstiin sen, mitä käänteitä lakiuudistusprosessissa on tapahtunut sen saavuttua eduskuntaan, ja miten translain käsittely tulee nyt vuoden vaihduttua etenemään.

Hallituksen esitys on tällä hetkellä vielä valiokuntakäsittelyssä. Lokakuun alussa käydyn eduskunnan lähetekeskustelun jälkeen hallituksen esitys lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan jatkovalmisteltavaksi. Lisäksi päätettiin, että lakivaliokunta ja perustuslakivaliokunta antavat laista lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka lopulta laatii lakiesityksestä mietinnön eduskunnalle.

Samalla kun hallituksen translakiesitys eteni valiokuntakäsittelyyn, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa päätettiin yhdistää hallituksen esityksen ja Oikeus olla -kansalaisaloitteen käsittely. Emme kuitenkaan tiedä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Vielä ei ole varmaa esimerkiksi se, miten kansalaisaloitteen ja hallituksen esityksen erot huomioidaan valiokuntakäsittelyssä, ja päätyykö kansalaisaloite tai jotkin osat siitä lopulta eduskunnan äänestettäväksi hallituksen esityksen rinnalle. Tästä saadaan lisätietoa viimeistään sosiaali- ja terveysvaliokunnan julkaistessa mietintönsä lakiuudistuksesta.

Syksyn aikana osana valiokuntakäsittelyä valiokunnat kuulivat eri asiantuntija- ja muita tahoja pyytämällä näiltä joko kirjallisia lausuntoja tai kutsumalla näitä suullisiin kuulemistilaisuuksiin. Trans ry:ltä pyydettiin ja yhdistys antoi lakivaliokunnalle kirjallisen lausunnon, ja osallistui sosiaali- ja terveysvaliokunnan kutsumaan suulliseen asiantuntijakuulemiseen.

Lakivaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan lausunnot ovat valmistuneet ja ne annettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle joulukuussa 2022. Molemmissa lausunnoissa puollettiin lakiesityksen hyväksymistä ilman käytännön muutoksia.

Huomionarvoista on muun muassa, millä tavoin kummassakin lausunnossa otettiin kantaa hallituksen translakiesityksen sisältämään 18 vuoden ikärajaan edellytyksenä sukupuolen juridiselle vahvistamiselle.

Lakivaliokunta toteaa, että sukupuolen juridisen vahvistamisen mahdollistaminen alaikäisille on asia, jonka ja jonka vaikutusten selvittäminen tulisi aloittaa mahdollisimman pikaisesti. Samoin perustuslakivaliokunta toteaa, että juridisen sukupuolen vahvistaminen ja sen vaikutukset alaikäisiin on asia, joka vaatii lisäselvitystä ja tutkimustietoa. Perustuslakivaliokunta nostaa esiin myös sen, kuinka ehdoton täysi-ikäisyysvaatimus ei välttämättä toteuta lasten perustuslaillisia oikeuksia vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ikätasonsa mukaisesti.

Ylimääräiset selvitykset vievät kuitenkin aikaa, jota tällä hallituskaudella ei enää ole. Näillä näkymin translaki tullaan hyväksymään vajavaisena, eivätkä alaikäisten transihmisten oikeudet toteudu osana uudistusta. Lain parantamiselle tulevina hallituskausina on kuitenkin mittava asiantuntija- ja ihmisoikeustahojen tuki, ja valiokuntien lausuntojen perusteella tukea on ilmeisimmin myös eduskunnan sisällä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on aikataulunsa mukaan määrä käsitellä translakiuudistusta ja siitä eduskunnalle annettavaa mietintöä seuraavan kerran viikolla 2. Aikaisintaan valiokunnan mietintö siis julkaistaisiin torstaina 12.1.

Seuraava vaihe lain säätämisessä on sen ensimmäinen käsittely täysistunnossa. Tämä pitää sisällään lakia koskevan yleiskeskustelun sekä yksityiskohtaisen käsittelyn, jossa laki käydään läpi kohta kohdalta. Tällöin lain pykäliin voidaan esittää muutoksia, joista tarvittaessa äänestetään yksitellen. Mikäli merkittäviä muutoksia ei tehdä tässä vaiheessa, odottaa sitä toinen käsittely, joka pitää sisällään varsinaisen äänestyksen lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Tiivistetysti: translaki odottaa vielä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä, joka valmistunee viikolla 2 tai 3, jonka jälkeen lain eduskuntakäsittelyt alkavat. Riippuen muiden eduskunnan täysistunnoissa käsiteltävien asioiden määrästä, ensimmäinen käsittely saattaa tapahtua jo tammikuussa. Optimistisen arvion mukaan laki voitaisiin käsitellä ja hyväksyä niin, että se voisi astua voimaan maalis-huhtikuussa 2023.

Olemme kerta toisensa jälkeen joutuneet pettymään siihen, kuinka hitaasti translakiuudistus etenee. Koko yhteisömme on kantanut huolta siitä, ehditäänkö lakiuudistusta hyväksyä lainkaan.

Yhteisömme joutuu myös käsittelemään ristiriitaisia tunteita, jotka heräävät siitä, kuinka samaan aikaan äärimmäisen tärkeä mutta auttamattoman puutteellinen hallituksen translakiesitys on. Vaatimus täysi-ikäisyydestä, perustellun hakemuksen edellyttäminen ja 30 päivän harkinta-aika osana sukupuolen juridista vahvistamista eivät toteuta transihmisten ihmisoikeuksia täysimittaisesti. Samalla lääketieteellisen ja juridisen transition erottaminen toisistaan ja diagnoosivaatimuksen sekä lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistaminen ovat kipeästi kaivattuja uudistuksia, joiden voimaan astumista joudumme yhä odottamaan.

Nyt ollaan kuitenkin jo aivan loppusuoralla.

Toivomme Trans ry:ssä voimia kaikille lakiuudistuksen viime metrejä seuraaville, ja tiedotamme uudistuksen etenemisestä. Uskomme, että lakiesitys hyväksytään, ja että se astuu voimaan keväällä. Ja vaikka edes Oikeus olla -aloitteen avulla laissa ei tässä vaiheessa tultaisi huomioimaan alaikäisten oikeuksia, eduskuntavaalit ja uusi hallituskausi odottavat. Me muiden transihmisten ihmisoikeuksien puolustajien kanssa teemme parhaamme mukaan töitä sen eteen, että ne puutteet, jotka translakiin nyt tulevat jäämään, saadaan korjattua seuraavalla hallituskaudella pikimmiten.

Avainsanat

Trans ry

Trans ry on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö. Sen toiminta on yhteisölähtöistä.

Hienoa! Tilauksesi onnistui.
Hienoa! Viimeistele saadaksesi täyden pääsyn.
Tervetuloa takaisin! Olet kirjautunut sisälle.
Valmista! Tilisi on nyt aktivoitu ja sinulla on kaikki sisältö saatavilla.