Translaki etenee täysistuntoon, äänestys helmikuun alussa

translaki 20. tammi 2023

Kuvituskuva: Sonja Siikanen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on eilen, 19.1.2023,  hyväksynyt äänestyksessä mietintönsä translain uudistamisesta äänin 11-5. Hallituksen esitys translain uudistamisesta etenee eduskunnan täysistuntokäsittelyihin ilman merkittäviä muutoksia.

Ainoa varsinainen lisäys on sukupuolen vahvistamisesta annettavan lain 2 § uusi 5 momentti:

Uuden hakemuksen sukupuolen vahvistamiseksi voi tehdä aikaisintaan, kun on kulunut yksi vuosi edellisestä sukupuolen vahvistamisesta. Erityisen painavasta syystä uuden hakemuksen sukupuolen vahvistamiseksi voi kuitenkin tehdä ennen yhden vuoden määräajan päättymistä.

Käytännössä tällä lisäyksellä ei ole vaikutusta transihmisille ja huolet, joihin sillä pyritään vastaamaan olivat jo valmiiksi olemattomia. Tältä pohjalta väittämät lakiuudistuksen mahdollistamista väärinkäytöstä ovat kuitenkin entistä perättömämpiä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli aiemmin päättänyt yhdistää Oikeus olla -kansalaisaloitteen käsittelyn hallituksen esityksen käsittelyn kanssa. Mietintö sisältää siis myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen sitä koskien. Valiokunta esittää lakiuudistuksen toteuttamista hallituksen esitykseen perustuen, ja siltä pohjalta ehdottaa kansalaisaloitteen hylkäämistä.

Karulta kuulostavasta hylkäämisehdotuksesta huolimatta kansalaisaloite on ollut merkittävä teko ja tärkeä työkalu transihmisten oikeuksien edistämisessä. Kansalaisaloite ja sen erot hallituksen esitykseen eritoten sukupuolen juridisen vahvistamisen ikärajaa koskien ovat osaltaan ylläpitäneet keskustelua lapsen oikeuksista. Lukuisat asiantuntija-, ihmisoikeus- ja poliittiset toimijat ovat tehneet mittavaa työtä translasten ja -nuorten itsemäärittelyoikeuden puolesta, ja muun vaikuttamistyön ohessa vedonneet toistuvasti Oikeus olla- aloitteeseen ja vaatineet translain uudistamista aloitteen mukaisesti.

Kaiken tehdyn työn jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että translain hyväksymisen ohella eduskunta hyväksyisi lausuman, jonka pohjalta eduskunta edellyttää, että “valtioneuvosto arvioi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi sukupuolen vahvistamisessa.” Vaikka translakiuudistus pysyy tältä erää alaikäisten kannalta surkeana, luo tämä lausuma merkittävää pohjaa translasten ja -nuorten oikeuksien edistämiselle seuraavalla hallituskaudella.

Lain seuraavat vaiheet

Uuden lain säätäminen edellyttää sen kahta käsittelyvaihetta eduskunnassa. Ensimmäinen käsittely pitää sisällään yleiskäsittelyn sekä yksityiskohtaisen käsittelyn. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä laki käydään läpi pykälä kerrallaan ja pykäliin voidaan esittää muutoksia, joista äänestetään. On todennäköistä, että lakia täysin vastustavat puolueet ehdottavat muutoksia, mutta on epätodennäköistä, että mitkään niistä menisivät läpi pykälistä äänestettäessä. Jos lakiin tulee tässä vaiheessa huomattavia muutoksia, se käy vielä suuren valiokunnan kautta.
Muussa tapauksessa asia siirtyy sen toiseen käsittelyyn, jossa äänestetään lain lopullisesta hyväksymisestä.

Käsittelyt tapahtuvat eduskunnan täysistunnoissa. On mahdollista, että ensimmäinen käsittely ei tule valmiiksi yhden täysistunnon aikana, jolloin sitä jatketaan seuraavassa täysistunnossa.

Tämänhetkisen eduskunnan täysistuntosuunnitelman mukaan aikataulu on seuraava: Eduskunnan ensimmäinen käsittely on tiistaina 24.1., toinen käsittely 31.1. ja lopullinen äänestys 1.2.
Päivämäärät saattavat kuitenkin vielä muuttua.

Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta

Translakiuudistuksen viime metrien seuraaminen on jo itsessään raskasta ja monia tunteita herättävää. Tämän lisäksi transvihamielinen kommentointi ja huutelu eri medioissa velloo valtoimenaan. Transvihamieliset, valheelliset ja transihmisten ihmisarvoa loukkaavat puheenvuorot ovat sellaisia, joita tullaan valitettavasti kuulemaan myös eduskunnan täysistunnoissa. Haluamme muistuttaa, että kenelläkään ei ole velvollisuutta seurata tällaisia keskusteluja, eikä itseään tarvitse tieten tahtoen altistaa transvihan kuuntelemiselle, jos se tuntuu liian raskaalta.

Liittolaiset: vetoamme teihin ja pyydämme, että vaaditte translakiin liittyvän keskustelun pysyvän asiallisena ja puuttuvan valheisiin. Pyydämme, että huolehditte somealustojen turvallisuudesta erityisen tarkkaan seuraavina päivinä ja raportoitte ja poistatte vihamieliset kommentit tehokkaasti. Vaikka moni transihmisiä ja translakiuudistusta vastustava kommentti ja argumentointiyritykset ovat ja kuulostavat uhkaavan lisäksi myös naurettavilta, toivomme, ettette levitä niitä edes vitsillä ja näin esimerkiksi normalisoi virheellisten termien käyttämistä.

Me transihmiset olemme tärkeitä, upeita ja arvokkaita. Meillä on lupa ja oikeus olla, oikeus näkyä ja oikeus ottaa tilaa. Me ansaitsemme parempaa, kuin mihin eduskunta translain kanssa nyt kykenee ja ympäröivä yhteiskunta meitä kohtelee.

Kohta pääsemme juhlimaan uuden translain hyväksymistä ja voimaan astumista. Työ oikeasti hyvän ja parhaan mahdollisen translain eteen jatkuu sen jälkeen, mutta jo nyt hyväksyttävän lain kanssa on syytä juhlaan ja oikeus hetken lepoon.

Avainsanat

Trans ry

Trans ry on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö. Sen toiminta on yhteisölähtöistä.

Hienoa! Tilauksesi onnistui.
Hienoa! Viimeistele saadaksesi täyden pääsyn.
Tervetuloa takaisin! Olet kirjautunut sisälle.
Valmista! Tilisi on nyt aktivoitu ja sinulla on kaikki sisältö saatavilla.