Transtaustaiset vanhemmat jäämässä pois vanhemmuuslaista

vanhemmuuslaki 26. maalis 2021

Keskiviikkona 24.3.2021 julkaistiin lausuntokierrokselle lähetetty hallituksen esitysluonnos vanhemmuuslaiksi, jonka tarkoitus on yhdistää isyyslaki ja äitiyslaki yhdeksi vanhemmuutta käsitteleväksi laiksi. Kuten hallituksen esityksen pääasiallista sisältöä kuvaavassa osiossa todetaan, on kyse pääasiassa vain teknisestä kahden lain yhdistämisestä toisiinsa. Odotettuja, vähemmistöt huomioon ottavia muutoksia ei siis hallituksen esitykseen sisälly.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on todettu, että sateenkaariperheiden määrä on kasvanut ja toimenpiteissä on listattu, että päätöksenteossa otetaan huomioon perheiden moninaisuus. Samassa toimenpidelistassa todetaan, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ja heidän perheitään tuetaan yksilöllisin ja oikea-aikaisin palveluin. Tästä huolimatta vanhemmuuslainsäädännön uudistamisessa ei ole otettu huomioon sukupuolivähemmistöihin kuuluvia vanhempia, sillä esitysluonnoksessa todetaan, että “on arvioitu, että vanhemmuutta koskevien merkintöjen muuttamista vastaamaan muutettua sukupuolta on tarkoituksenmukaisinta selvittää ja toteuttaa [translain] uudistamisen yhteydessä”. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien huomioimisen puutteen lisäksi vanhemmuuslaki ei edistä muiden sateenkaariperheiden asemaa miltään osin ja se on ollut pettymys kaikkien sateenkaarijärjestöjen tavoitteiden näkökulmasta. Asiasta voi lukea tarkemmin Seta ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisestä kannanotosta Setan sivuilta.

Translain uudistaminen ei kuitenkaan etene tällä hetkellä, sillä translain uudistukseen liittyviä lakimuutoksia valmistelevaa työryhmää ei ole vieläkään asetettu. Esitysluonnoksessa työryhmän arvioitiin olevan asetettu syyskuussa 2020 ja uusin ilmoitettu tieto on, että työryhmä tulisi asettaa maaliskuussa 2021. 26.3.2021 tätä kirjoitettaessa työryhmää ei ole kuitenkaan vielä asetettu ja järjestöjen tietojen mukaan näin ei tule maaliskuunkaan aikana tapahtumaan.

Säilyttämällä vanhemmuuslain uudistuksessa isyyden ja äitiyden vahvistamisen isyys- ja äitiyslakien mukaisina hallitus jatkaa käytäntöä, joka väärinsukupuolittaa transtaustaisia vanhempia. Muun muassa esitysluonnoksen 5 § 2 momentti tarkoittaa sitä, että hedelmöityshoidolla lapsia saaneen naisparin transtaustainen äiti kirjataan isäksi tämän juridisesta sukupuolesta riippumatta, jos hedelmöitykseen on käytetty transtaustaisen naisen tallettamia sukusoluja. Lisäksi lapsensa synnyttäneet transtaustaiset miehet tullaan jatkossakin kirjaamaan lapsen äideiksi esitysluonnoksen 2 § mukaisesti, riippumatta miehen juridisesta sukupuolesta. Esitysluonnokseen ei myöskään sisälly mahdollisuutta korjata vanhemmuusmerkintää juridista sukupuolta vastaavaksi jälkikäteen.

Esitysluonnos ei myöskään sisällä vanhemmuuden tunnustamista niille henkilöille, jotka eivät kuulu jompaan kumpaan binääriseen sukupuoleen. Esimerkiksi muunsukupuoliset ja sukupuolettomat vanhemmat tulevat jatkossakin jäämään ilman sukupuolensa mukaista tai sukupuolittamatonta vanhemmuuden tunnustamista.

Hallituksen valitsema linja on äärettömän heikko ja hallituksen esitysluonnoksen mukaan eteneminen tarkoittaisi sitä, että hallitus menettäisi loistavan mahdollisuuden edistää sateenkaariperheiden ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien asemaa ja oikeuksia. Hallituksen linja ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen, kuten käy ilmi esitysluonnoksen vaihtoehtoisia toteuttamismalleja käsittelevästä osasta. Muun muassa Ruotsissa on vanhemmuuslainsäädäntöön kirjattu malli, jossa juridisen sukupuolen korjaamisen jälkeen sukupuolitettuja vanhemmuusmerkintöjä voidaan korjata vastaamaan sukupuolivähemmistöön kuuluvan henkilön oikeaa sukupuolta.

Vanhemmuuslain esitys ei tarkoita, että transtaustaisten vanhempien juridisen vanhemmuuden tunnistaminen oikean sukupuolen mukaisesti olisi poissuljettu muutos edes tällä hallituskaudella. Vanhemmuuslaissa todetaan, että asiasta tulisi säätää osana translain uudistusta, joten jos uudistus saadaan toteutettua tällä hallituskaudella niin muutos on vielä mahdollinen. Transtaustaisten vanhempien sisällyttäminen vanhemmuuslakiin olisi kuitenkin ollut järkevää ja tulemme lausunnossamme alleviivaamaan sitä, että transtaustaisten vanhempien vanhemmuudesta tulisi säännellä samassa yhteydessä kuin niiden vanhempien vanhemmuudesta, jotka ovat cissukupuolisia.

Vanhemmuudesta tulee säätää vanhemmuuslaissa, riippumatta vanhemman sukupuolesta tai transtaustasta.


Kirjoittaja on Trans ry:n varapuheenjohtaja. Kuvituskuva Andreas Wohlfahrt

Avainsanat

Julia Peltonen

Julia on Trans ry:n varapuheenjohtaja ja pitkän vaikuttamistaustan omaava aktivisti

Hienoa! Tilauksesi onnistui.
Hienoa! Viimeistele saadaksesi täyden pääsyn.
Tervetuloa takaisin! Olet kirjautunut sisälle.
Valmista! Tilisi on nyt aktivoitu ja sinulla on kaikki sisältö saatavilla.